Aigua

L'Aigua, un bé de valor incalculable

L'aigua és un bé imprescindible per a la vida de qualsevol ésser viu i, per tant, important de preservar entre totes. A Sant Esteve ens abastim principalment del riu Tordera, a través de la concessió a Aigües Vallflorida, però a l'estiu o en períodes de sequera estem obligades a comprar aigua a ATLL a través de Santa Maria de Palautordera. S'està en vies de garantir la connexió directa a la xarxa d'Aigües Ter Llobregat, com a font alternativa al sistema existent. No obstant això, la situació actual de sequera i la previsió a futur indiquen que sovintejaran els períodes de sequera. En aquesta secció de la web municipal podreu anar trobant enllaços i informacions sobre la situació al poble i les mesures que s'adoptin, tant des de la Generalitat com des del consistori.