Recollida selectiva porta a porta

A Sant Esteve fem recollida selectiva Porta a Porta. Amb aquest sistema, en comptes d’anar fins als contenidors, lliurem els residus, prèviament separats en origen, al servei de recollida davant de la porta de casa en uns dies i hores determinats per a cada fracció. Aquest sistema permet eliminar els contenidors del carrer, millorar la imatge del nostre poble i obtenir uns alts nivells de reciclatge, tant en quantitat com en qualitat.

Com funciona?

Hem de separar els residus que generem a casa en les diferents fraccions: paper i cartró, envasos, vidre, orgànica (restes de menjar) i rebuig (tot el que no es pot reciclar).

Cada fracció s’ha de deixar davant de casa dins del seu cubell seguint el calendari establert, de 20h a 21h del vespre, hora en la que el camió començarà el servei de recollida.

A més, també disposem del servei de recollida de roba, voluminosos i deixalleria.

Com hem de deixar els nostres residus a la porta?

Per facilitar la recollida selectiva us facilitem un “kit de reciclatge”: format per un cubell de 7l ventilat, un de 20L de color marró i un de 40 L de color blanc, a més del calendari de tot l’any i bosses compostables. Els cubells de 20 i 40 L són intransferibles, porten un xip identificador, lligat a l’adreça postal de cadascun dels usuaris.

L’orgànica s’ha de deixar davant la porta els dies assenyalats dins del cubell marró amb una bossa compostable. Per facilitar la separació a la cuina, també us proporcionem un cubell ventilat (que evitar olors i líquids) i bosses compostables.

Les altres fraccions s’han de deixar davant de casa el dia assenyalat al calendari dins del cubell blanc.

Els bolquers, tèxtil sanitari i excrements d'animals els podem treure cada dia de recollida en una bossa a part senyalitzada amb un adhesiu específic es facilita des de l’Ajuntament. En cas de no poder desplaçar-vos a l’Ajuntament, podeu descarregar-vos el document adjunt amb les etiquetes per a bolquers i excrements, per poder-les imprimir sobre paper adhesiu i enganxar-les a les bosses.

Darrera actualització: 04.01.2024 | 09:13
Darrera actualització: 04.01.2024 | 09:13