Altres recollides

Voluminosos

Si teniu mobles i trastos vells podeu trucar al servei de voluminosos que disposa d’un telèfon gratuït, el 900 897 000 i ens els recolliran a casa. Hi ha servei el darrer dijous de cada mes. És important trucar ja que així s’optimitza el recorregut del camió de recollida. També es poden portar a la deixalleria

Recollida de roba

Al costat del pavelló municipal hi ha un contenidor de recolldia de roba. També es pot portar a la deixalleria.

Deixalleria

Què hi podem portar? 

Hi podem portar tot allò que es pot reutilitzar, reciclar o bé necessita un tractament específic perquè és tòxic, però no podem dipositar als serveis de recollida porta a porta.

Residus municipals ordinaris Residus municipals especials
 • Paper i cartró de grans dimensions
 • Pneumàtics
 • Vidre de grans dimensions
 • Làmpades fluorescents
 • Aerosols
 • Piles i bateries
 • Envasos lleugers
 • Dissolvents
 • Fusta
 • Pintures i vernissos
 • Ferralla
 • Frigorífics
 • Tèxtils
 • Olis minerals usats
 • Olis vegetals
 • Radiografies
 • Ampolles de cava
 • Cables elèctrics
Residus municipals voluminosos Altres residus municipals
 • Mobles i altres trastos
 • Restes de poda o jardineria
 • Vidre pla
 • Runes i altres materials de construcció
 • Ferralla electrònica
 • Roba

Horari

Dimarts de16 a 19h
De dimecres a divendres de 9:30 a 13:30h i de 16 a 19h
Dissabte de 9 a 15h
Diumenge de 9 a 14:30h

Horari mes d'agost

Dimarts de 14 a 19h
De dimecres a diumenge de 9 a 14h

Més informació: en aquest enllaç a la web de la deixalleria

Recollida comercial

Els comerços estan subjectes al mateix calendari que la recollida domiciliària porta a porta. En tot cas, compten amb una recollida especial de cartró els divendres al matí, per part de la brigada, a més de tenir personalitzats els cubells per mida i fracció, en funció de les seves necessitats.

Els considerats grans productors, que generen grans quantitats de residus també utilitzen el mateix sistema de recollida, amb algunes variacions. Disposen de contenidors de dues o quatre rodes adequats a les quantitats generades i s’incrementa la freqüència de recollida d’algunes fraccions: resta, vidre i paper i cartró. Cal seguir el següent calendari de recollida i deixar el material degudament separat en els bujols subministrats davant de l’establiment o en el punt acordat amb el servei de recollida.

Per a més informació recordeu que podeu contactar amb l’Ajuntament, a la següent adreça electrònica portaaporta@santestevedepalautordera.cat  o amb la informadora ambiental.

Àrea de contenidors

És una àrea de contenidors tancada que dóna servei als habitatges disseminats que es troben lluny de la ruta de recollida. Aquestes famílies disposen d’una targeta identificadora que els permet accedir 24 h al recinte. Cal que facin correctament la recollida selectiva.

També poden demanar la targeta els habitatges de segona residència. En aquest cas, el sistema només permetrà l’accés els caps de setmana i festius a tot Catalunya.

L’àrea es troba situada al camp de futbol municipal (darrera al pavelló).

Gespa i poda no llenyosa

Per aquells habitatges amb jardí que necessiten treure molta fracció vegetal (gespa, fullaraca, males herbes, poda no llenyosa…) es poden adquirir cubells de 120 litres o 240 litres per 25 i 40 euros respectivament (preu públic subvencionat), que es poden treure els mateixos tres dies que la  fracció orgànica.

Darrera actualització: 19.03.2024 | 13:57
Darrera actualització: 19.03.2024 | 13:57