Pressupostos, plantilles i informació fiscal

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Darrera actualització: 22.11.2021 | 22:38
Darrera actualització: 22.11.2021 | 22:38