2a aprovació inicial del POUM

Dilluns, 3 de maig de 2021 a les 19:04

El Ple municipal fa una 2a aprovació Inicial del POUM de Sant Esteve

El Ple municipal de Sant Esteve, en sessió Ordinària celebrada el 28 d'abril de 2021, ha fet una segona aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Esteve amb la següent votació:

 • 7 A FAVOR (6 de Junts per Sant Esteve i 1 de la CUP-Vallflorida Republicana)
 • 1 ABSTENCIÓ (1 de la CUP-Vallflorida Republicana)
 • 3 EN CONTRA (1 de la CUP-Vallflorida Republicana i 2 d'Esquerra Republicana de Catalunya)

Un cop es publiqui l'anunci oficial d'aprovació en el BOP i en el DOGC, s'obriran 30 dies d'exposició pública per a poder-hi realitzar al·legacions i aportacions, paral·lelament als informes que han de fer la Comissió Territorial d'Urbanisme, l'Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental i tots els Organismes dels departaments de la Generalitat.

A l'apartat Documentació de la pàgina web del POUM, podreu consultar tota la documentació aprovada que ha esta modificada respecte la primera aprovació inicial, que consisteix en:

 • Memòria d'informació i ordenació, amb plànols de detall, inventari i catàleg de béns.
 • Normes Urbanístiques
 • Estudi Ambiental Estratègic, amb plànols de detall
 • Estudi d'avaluació econòmica i financera
 • Memòria social
 • Estudi de mobilitat

La motivació de fer una segona inicial, ha vingut donada per un cop analitzades les respostes de les administracions de la primera inicial, així com a les al·legacions presentades, el govern municipal ha decidit ajustar alguns dels sectors afectats.

Els canvis principals, que podeu visualitzar en la documentació modificada són:

 • Retorn del PAU1 Sector Ponent, al règim de Cooperació
 • Redefinició del PMU1 Can Parronc, en règim de Compensació
 • Supressió del PMU2 Matagalls, limitant únicament a un sector, el creixement respecte el planejament actual
 • Derivat del punt anterior, manteniment de futura connexió el carrer Barcelona, de Can Ribas, amb la carretera del Montseny
 • Determinació la solució de connexió de clavegueram de Can Cruixent, per bombeg cap al carrer Pins, evitant un nou pas per damunt del Reguissol
 • eliminació d'una possible prolongació del carrer Catalunya, de Can Ribas, actualment existent en el planejament actual
 • Ajust dels solars d'equipaments en el nucli urbà
 • Correccions gràfiques i adaptació de claus urbanístiques en diferents illes de la trama urbana
Darrera actualització: 20.10.2021 | 13:49