A Sant Esteve fem recollida selectiva Porta a Porta, en comptes d’anar fins als contenidors, lliurem els residus, prèviament separats en origen, al servei de recollida davant de la porta de casa en uns dies i hores determinats per a cada fracció.

Aquest sistema permet eliminar els contenidors del carrer, millorar la imatge del nostre poble i obtenir uns alts nivells de reciclatge, tant en quantitat com en qualitat.

Notícies