Tarifa social del cànon de l'aigua

Dilluns, 7 de març de 2022 a les 11:00

Les llars que tinguin tots els membres a l'atur, casos de risc d'exclusió residencial o persones que perceben una pensió mínima poden beneficiar-se de la tarifa social del cànon de l'aigua

 

El cànon de l’aigua és un impost ambiental que es paga a la factura de l’aigua i que pot suposar fins a un 40% del total del rebut de l’aigua. L’any 2011 es va crear la tarifa social del cànon de l'aigua, una bonificació adreçada als col·lectius més vulnerables i amb greus problemes econòmics.

Aquesta bonificació consisteix en bonificar en un 100% el cànon de l'aigua per a les famílies més vulnerables i que consumeixen fins a 27 m3/trimestre, que és el cas del 72% dels rebuts de l'aigua declarats a Catalunya i que no superen el primer tram del cànon de l'aigua. En cas que alguna família en situació de vulnerabilitat, superi aquest consum, la bonificació s'aplica en un 50%.

Actualment s’acullen a la tarifa social de l’aigua unes 76.000 famílies i aquesta xifra podria arribar fins a les 100.000 famílies.

Qui ho pot demanar?

Ho poden demanar les llars que tinguin tots els membres a l'atur, casos de risc d'exclusió residencial i persones que perceben una pensió mínima. Cal ser titular del contracte d'aigua d'on consta el padró.

Com es pot demanar?

La tarifa social del cànon de l'aigua es pot demanar trucant al 012 o realitzant el tràmit en aquest enllaç del web de l'ACA i a l'enllaç del web de tràmits de la Generalitat.

Darrera actualització: 11.05.2022 | 10:19