Replantejament de la línia de delimitació entre els termes municipals de Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera

Dijous, 5 de maig de 2022 a les 10:00

Estudi realitzat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya sobre la definició de la línia de límit entre els municipis de Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera

Per tal de continuar amb la tramitació i d’acord amb l’article 32.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, s’ha assenyalat l’inici de les operacions de delimitació per al proper dia 26 de maig de 2022, a les 10:00 hores, a la seu de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.


El desenvolupament de les operacions de delimitació consistirà en una anàlisi i valoració de la documentació tècnica de la línia de terme, i, si s’escau, en treball de camp i en la redacció de la corresponent acta de delimitació i posterior signatura.

 

Darrera actualització: 11.05.2022 | 10:20