Prohibició crema de poda

Divendres, 14 d'octubre de 2022 a les 00:00

Informació sobre la prohibició de crema de restes vegetals

El 9 d’abril es va aprovar la Llei 7/2022 de “Residuos y suelos contaminados para una economia circular” (BOE núm. 85, de 09 d’abril de 2022).

L’article 27 d’aquesta llei fa referència a l’eliminació de residus adoptant mesures que garanteixin la protecció de la salut humana i el medi ambient i en el seu punt 3 especifica que no està permesa la crema de residus vegetals generats en entorns agrícoles o silvícoles. Únicament i amb caràcter excepcional i motivat, es pot autoritzar la crema de restes agrícoles i forestals per motius fitosanitaris quan no existeixin altres mètodes per evitar la propagació de plagues i la crema de restes forestals per a la prevenció d’incendis quan no existeixin alternatives per la seva eliminació.

Els cultius i plagues que la normativa permet eliminar mitjançant la crema, fins al moment les podreu trobar a l’informe del IRTA del següent l’enllaç. El sol·licitant d'una autorització de crena per motius fitosanitàris no pot dur a terme la crema mentre no rebi resposta expressa d’autorització per part de l’administració.

Per altra banda una alternativa a la crema és el seu dipòsit a la deixalleria, amb un límit d'admissió de poda domèstica de 4 m3 per usuari i dia.

Més informació a Agència de Residus.

 

Darrera actualització: 29.11.2022 | 13:35