La declaració de la Casa de les Monges com a BCIL entra en fase d’informació pública

Divendres, 11 de febrer de 2022 a les 14:30

L'Ajuntament de Sant Esteve de Palautodera, després d'efectuar l'adquisició de la Casa de les Monges, va endegar l'expedient per tal que aquest edifici tant emblemàtic del poble sigui declarat Bé Cultural d'Interés Local (BCIL)

L'Ajuntament de Sant Esteve de Palautodera, després d'efectuar l'adquisició de la Casa de les Monges, va endegar l'expedient per tal que aquest edifici tant emblemàtic del poble sigui declarat Bé Cultural d'Interés Local (BCIL) fent possible així la seva protecció i poder resultar beneficiari d'ajuts per a la rehabilitació i manteniment del patrimoni a protegir.

L'Ajuntament, mitjançant acord de Ple per unanimitat de 29 de setembre de 2021, va sol.licitar al Consell Comarcal del Vallès Oriental la seva declaració com a BCIL, òrgan competent per fer aquesta declaració atès que Sant Esteve de Palautodera té menys de 5 mil habitants.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en data del 3 de febrer de 2022, ha dictat Decret d'iniciar expedient per a la declaració de Bé Cultural d'Interès Local de la Casa de les Monges i la seva inclusió al catàleg del patrimoni cultural català, obrint un període d'informació pública de trenta dies, que comença a partir de la seva publicació en el DOGC.

Us posem a la vostra disposición el Decret del Consell Comarcal i l’informe de l’Ajuntament de Sant Esteve.

Darrera actualització: 14.02.2022 | 12:36