Jornada Informativa de la Tercera proposta Inicial de POUM, el dijous 20 de gener a les 20h al teatre Pare Casals

Diumenge, 9 de gener de 2022 a les 20:40

El 30 de setembre de 2016 es va aprovar per Ple l’Avanç de Pla del POUM de Sant Esteve, després del procés participatiu del mes de juny del mateix any

Durant el primer trimestre de 2017 es van rebre les respostes de les administracions afectades, amb el document principal aprovat per la comissió territorial d’urbanisme, el document d’abast, que indicava les línies bàsiques i estratègiques per la següent fase: la redacció del POUM i la seva normativa, en fase inicial.

Durant la primavera de 2018 es varen realitzar les jornades participatives de caràcter temàtic on es va debatre sobre habitatge, espai urbà, sòl no urbanitzable, activitats econòmiques, equipaments, espais verds i mobilitat. Podeu consultar les conclusions de les jornades en l’apartat documentació d’aquesta pàgina web.

Posteriorment, s'han produït dues aprovacions inicials, la primera el 18 de desembre de 2019 i la segona el 28 d'abril de 2021. Després dels períodes d'exposició pública, les al·legacions presentades i els informes sectorials rebuts, l'equip redactor del POUM i el govern municipal han decidit presentar una tercera proposta inicial de POUM, abans de procedir a una aprovació provisional ja per a dur a la comissió territorial d'urbanisme de la Generalitat.

El dijous 20 de gener a les 20h al teatre Pare Casals es farà una jornada informativa per explicar els canvis respecte les propostes anteriors i així un cop aprovada aquesta proposta, si escau, en el proper Ple Municipal, s'obrirà un darrer període d'al·legacions abans d'entrar en la fase definitiva de tramitació.

A diferència de les anterior reunions, totes fetes al gimnàs de l'escola Vallmanya, aquest cop es farà al teatre al tenir més capacitat i espai, de cara a les restriccions existents per la pandèmia de la covid19.

És obligatori l'ús de la mascareta per assistir.

Darrera actualització: 31.01.2022 | 14:40