Inici del mapa de patrimoni cultural de Sant Esteve de Palautordera

Dijous, 13 d'octubre de 2022 a les 00:00

El dia 16/09/2022 s’ha iniciat el Mapa de Patrimoni Cultural de Sant Esteve de Palautordera, fruit del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.

L’Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona realitza des de fa més de 23 anys els Mapes de Patrimoni Cultural dels municipis de la província de Barcelona que ho sol·liciten.

Actualment hi ha 206 municipis de la província que ja disposen del Mapa del Patrimoni Cultural.

El Mapa de Patrimoni Cultural local té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural d’un municipi i la seva valoració. Disposar d’aquesta informació afavoreix que l’Ajuntament pugui establir mesures per garantir la protecció i conservació del patrimoni i planificar-ne la rendibilització social.

Facilita a les corporacions municipals una eina de coneixement de la globalitat del patrimoni que es troba en el seu terme municipal que permet unificar la informació i garantir-ne l’accés públic; la gestió i conservació del conjunt del patrimoni local; la difusió als ciutadans; la presa de decisions en el planejament urbanístic; l’establiment de diferents modalitats de rutes didàctiques i turístiques; la planificació de la senyalització, entre d’altres.

Actualment, s’accedeix a la informació pública dels elements del Mapa de Patrimoni Cultural mitjançant un Sistema d’Informació Geogràfica, amb el qual es pot visualitzar la informació de cada element localitzat al mapa municipal i que permet fer diferents cerques dins de la mateixa fitxa o en el conjunt global del municipi. També es pot accedir a la memòria de valoració del conjunt patrimonial, a una introducció històrica al terme, així com a d’altra informació d’interès en la gestió, com són els índexs que condueixen a la legislació corresponent per a la gestió del patrimoni cultural i natural.

Darrera actualització: 20.10.2022 | 11:48