El Ple municipal fa una 3a aprovació Inicial del POUM de Sant Esteve

Dimecres, 9 de febrer de 2022 a les 09:00

El Ple municipal de Sant Esteve ha fet una tercera aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Esteve

El Ple municipal de Sant Esteve, en sessió Extraordinària celebrada el 2 de febrer de 2022, ha fet una tercera aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Esteve amb la següent votació:

 • 6 A FAVOR (6 de Junts per Sant Esteve)
 • 2 ABSTENCIÓ (2 de la CUP-Vallflorida Republicana)
 • 3 EN CONTRA (1 de la CUP-Vallflorida Republicana i 2 d’Esquerra Republicana de Catalunya)

Un cop es publiqui l’anunci oficial d’aprovació en el BOP i en el DOGC, s’obriran 45 dies d’exposició pública per a poder-hi realitzar al·legacions i aportacions, paral·lelament als informes que han de fer tots els Organismes afectats dels departaments de la Generalitat.

A l’apartat Documentació d’aquesta pàgina web podreu consultar tota la documentació aprovada que ha esta modificada respecte la segona aprovació inicial, que consisteix en:

 • Memòria d’informació i ordenació, amb plànols de detall, inventari i catàleg de béns.
 • Normes Urbanístiques
 • Estudi Ambiental Estratègic, amb plànols de detall
 • Memòria social

La motivació de fer una segona inicial, ha vingut donada per un cop analitzades les respostes de les administracions de la segona inicial, així com a les al·legacions presentades, el govern municipal ha decidit que era necessari simplificar les claus urbanístiques de la normativa, a la vegada que s’ha aprofitat per millorar el redactat d’alguns articles.

 • Els canvis principals, que podeu visualitzar en la documentació modificada són els referits als següents articles de la normativa:
 • Article 19 Inventari de Bens – Revisió I correcció d’errors
 • Article 50 Edificabilitat punt f Piscines
 • Article 54 Tipus Edificacions  Punt 4 Piscina Punt 5 Pèrgoles
 • Article 59 Coberta  (Incorpora recollida aigües pluvials)
 • Article 60 Instal·lacions (Ubicació condensadores clima)
 • Article 69 Regulació Reserves aparcament (Incorporar Gàlib en projecte)
 • Article 71 Instal·lacions Aèries (NOU ARTICLE)
 • Article 79 Coberta (Redefinició i límit del pendent al 30% enlloc del 35%)
 • Article 83 Alçada reguladora màxima- Alineació a vial
 • Article 87 Tanques (aclariment acabat)
 • Article 89 Sòl lliure edificació ( piscines no computen)
 • Article 92 Alçada màxima – edificació aïllada
 • Article 96 Tanques (aclariment acabat)
 • Article 98 Densificació ( Actualitzen les claus, ja que s’han modificat)
 • Article 118 Equipaments ( Incorporar E9)
 • Article 125-128 Disminució numero de Claus. Es modifica alçada màxima, segons nova regulació de coberta i ARM en alineació a vial i edificació aïllada.
Darrera actualització: 11.05.2022 | 10:23