Convocatòria de presentació d’ofertes d’habitatges per a ús social del municipi

Dimecres, 3 d'agost de 2022 a les 09:00

La JGL del 27 de juliol de 2022 ha aprovat la convocatòria de presentació d’ofertes d’habitatges per a ús social del municipi amb un preu de lloguer no superior a 350 €

Les ofertes presentades passaran a formar part de la Borsa d’habitatges del municipi de Sant Esteve de Palautordera, per a ús social i es regiran pel Reglament regulador de les normes d’ús i adjudicació d’habitatges del programa d’habitatges d’emergència social, que es troba en tramitació.        

 

El termini de presentació de les ofertes és d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci a la seu electrònica i podran ser presentades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera o per qualsevol mitjà legalment establert, tal com preveu la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, conforme el model establert per aquest ajut i dins del termini establert a la convocatòria.

Darrera actualització: 04.08.2022 | 13:21