Convocatòria de presentació d’ofertes d’habitatges per a joves del municipi

Dimecres, 5 d'abril de 2023 a les 09:00

La junta de govern local del 29 de març de 2023 ha aprovat la convocatòria de presentació d’ofertes d’habitatges per a joves del municipi, amb un preu de lloguer no superior a 500 €

 

Les ofertes presentades passaran a formar part de la Borsa d’habitatges del municipi de Sant Esteve de Palautordera, per a joves i es regiran pel Reglament regulador de les normes d’ús i adjudicació d’habitatges del programa d’habitatges d’emergència social, que es troba aprovat i l’annex específic per a joves que es troba en tramitació.


El termini de presentació de les ofertes és d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci al tauler d'anuncis i podran ser presentades via instància a la seu electrònica, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera o per qualsevol mitjà legalment establert, tal com preveu la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, conforme el model establert per aquest ajut i dins del termini establert a la convocatòria.

 

Darrera actualització: 05.04.2023 | 16:22