BAN recomanacions sobre el consum d'aigua degut a la situació de sequera

Dijous, 9 de març de 2023 a les 00:00

Publicació del BAN d'alcaldia sobre la situació de sequera a Sant Esteve de Palautordera

BAN


Daniel Fernàndez Fuster, Alcalde-President accidental de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

Vista la situació de sequera i la resolució ACC/747/2023, de 6 de març, per la qual es declara l'entrada a l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Ter-Llobregat i es modifiquen els estats de sequera hidrològica i pluviomètrica d'altres unitats d'explotació.
Atès la manca de precipitacions, les altes temperatures i l’augment dels consums han donat lloc al Decret per la sequera que afecta a dia d'avui a 224 municipis.
I tot i que Sant Esteve de Palautordera no es troba entre aquests municipis, vista la greu situació general, i sens perjudici de que en els propers dies Sant Esteve de Palautordera es trobi inclòs en els municipis on s'apliquen restriccions,


RESOLC:


Únic.- Aprovar el BAN que informa als ciutadans i ciutadanes de Sant Esteve de Palautordera de l’adopció de les següents recomanacions en l’ús de l’aigua:
• Eviteu el reg intensiu de jardins
• Eviteu la neteja de vehicles
• Eviteu la neteja de façanes i terrasses • Minimitzeu l’ús industrial
• Eviteu omplir i reomplir piscines • Eviteu qualsevol altre ús que no sigui pròpiament el domèstic

El present Ban és el pas previ al Decret de sequera, que si la situació empitjora comportarà la prohibició i l’establiment de sancions per incompliment de les mesures establertes. Des de l’ajuntament farem la màxima difusió a la població pels canals habituals del contingut d’aquest Ban, per tal que tothom prengui consciència de la situació.
Us demanem a totes i tots que feu un ús i fomenteu l’estalvi de l’aigua en la vostra activitat diària.
Per l’exposat i d’acord amb les atribucions conferides a aquesta Alcaldia,
Us agraeixo per endavant la vostra col·laboració i teniu l’Ajuntament a la vostra disposició.”


Sant Esteve de Palautordera, 9 de març de 2023
L’Alcalde,
Daniel Fernàndez Fuster

Darrera actualització: 09.03.2023 | 13:51