Arranjament d'habitatges a Sant Esteve

Dilluns, 25 d'abril de 2022 a les 14:30

Per promoure l'autonomia personal i millorar la qualitat de vida de les persones grans i de les persones amb discapacitat, garantint les condicions de seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes als seus habitatges

Es posa a disposició dels ajuntaments els serveis tècnics d'una empresa especialitzada que valora les necessitats de les persones beneficiàries, prescriu les actuacions a realitzar, i supervisa, comprova i valida les intervencions. La Diputació de Barcelona també contracta les empreses que executaran les obres i/o instal·laran les ajudes tècniques, assumint-ne el 100% del cost de les actuacions.
Al municipi de Sant Esteve de Palautordera està aprovat 1 arranjament.

Darrera actualització: 11.05.2022 | 09:59