Informació Covid 19

Dimarts, 30 d'abril de 2019 a les 00:00

Recull d'informació útil i de consulta relativa a la pandèmia provocada pel virus Covid-19

  Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera


   Telèfon ajuda col·lectius vulnerables Covid19 / voluntariat: 622 700 867

   Registre obert les 24 hores Accés a la seu electrònica

   Correu electrònic d’informació municipal pel Covid-19: consultescovidsantesteve@santestevedepalautordera.cat

  Sistema de Salut pública


   Ambulatori Sant Celoni (URGÈNCIES): 938 674 151

   Ambulatori Sant Esteve: 938 482 470

   Urgències per coronavirus i sanitàries: 061

   Donar-se d’alta a La Meva Salut: 900 053 723 o canalsalut.gencat.cat/lamevasalut-registre

   Tota la informació sobre el Covid-19: Pàgina web del Canal Salut

  Generalitat de Catalunya


   Informació general: 012

   Emergències: 112

   Informació sobre restriccions i mesures vigents per la Covid-19 (Resolució SLT i Normativa) Web Generalitat restriccions a tot Catalunya

   Informació sobre restriccions generals per la Covid-19 a la Web Generalitat malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc 

   Informació i preguntes més freqüents: Web Generalitat Activem Catalunya

   Cercador de mesures i ajuts Covid-19 per autònoms i empreses: Web del Canal Empresa de la Generalitat

   Prestació d’urgència per subministraments bàsics: Web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat

  Altres Serveis d’interès


   Oficina d’habitatge Baix Montseny (ajuts lloguer): 682 806 947 / e-mail: habitatge@santceloni.cat 

   Oficina de Gestió Tributària de Sant Celoni: 934 729 169 / 674 797 545 / e-mail: orgt.st.celoni@diba.cat / web: https://orgt.diba.cat/ca

   Incidències/consultes targetes moneder: 938 600 706

   Teleassistència i servei atenció domiciliària: 938 600 706

   Violència masclista: 900 900 120 / 671 778 540

   Servei al dol i psicològica: 900 112 003

   Associació contra el Càncer (suport): 931 190 074

Darrera actualització: 21.12.2021 | 10:19