logo


Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC): 93 848 00 82
Serveis Socials:  608 764 804
Servei de Vigilància municipal: 678 443 831
Telèfon ajuda col·lectius vulnerables Covid19 / voluntariat: 622 700 867

Registre obert les 24 hores a la seu electrònica

Correu electrònic d’informació municipal pel Covid19: consultescovidsantesteve@santestevedepalautordera.cat

Sistema de Salut pública

Ambulatori Sant Celoni (URGENCIES): 93 867 41 51
Ambulatori Sant Esteve: 93 848 24 70
Urgències per coronavirus i sanitàries: 061
Donar-se d’alta a La Meva Salut: 900 053 723 o canalsalut.gencat.cat/lamevasalut-registre

Tota la informació sobre el Covid19:

Generalitat de Catalunya

Informació General: 012
Emergències: 112
Informació sobre les restriccions pel Covid19: Web de Protecció Civil. Departament d’Interior
Cercador de mesures i ajuts Covid19 per autònoms i empreses: Web del Canal Empresa de la Generalitat
Prestació d’urgència per subministraments bàsics:

 

Altres Serveis d’interès

Oficina d’habitatge Baix Montseny (ajuts lloguer): 682 806 947 / correu electrònic a habitatge@santceloni.cat

Oficina de Gestió Tributària de Sant Celoni: 934 729 169 674 797 545 / correu electrònic a orgt.st.celoni@diba.cat / Web de l’ORGT a http://orgt.diba.cat

Incidències/consultes targetes moneder: 93 860 07 06

Teleassistència i servei atenció domiciliària: 93 860 07 06

Violència masclista: 900 900 120 / 671 778 540

Servei al dol i psicològica: 900112003

Associació contra el càncer (suport): 93 119 00 74