logo


anuncis El ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del passat 26 de setembre va aprovar, provisionalment e l projecte, el reglament d’ús  les bases del concurs [...]
Es fa públic, mitjançant l’anunci adjunt, l’aprovació inicial de modificació del Pla especial del catàleg de masies. Anunci urbanisme [...]
En relació als rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a l’any 2013, l’Agència Tributària ha publicat aquest comunicat.   Comunicat I[...]
A partir del proper dilluns, 17 de juny, i arran de la petició d’ajuntaments i Consells Comarcals, el Cos d’Agents Rurals, portarà a terme la campanya d’inspecció i identificació d[...]
S’ha detectat un gran nombre de parcel·les brutes per excés de vegetació i, en alguns casos, en estat d’abandonament. Aquesta situació pot donar lloc a la proliferació d’animals, [...]
La junta de govern local, en la sessió del dia 16 de gener de 2013, va provar inicialment, la modificació de la fitxa del Molí de Can Moix per tal que pugui ser inclosa en el Pla e[...]
La junta de govern local, en la sessió del dia 8 de maig, va aprovar inicialment, l’Ordenaça municipal que regula les normes tècniques i de gestió per a les autoritzacions d&[...]
L’ Ajuntament de Sant Esteve de Palautodera convoca la Sessió Ordinària del Ple municipal el proper DIJOUS 21 de Febrer a les 21:00 hores a la sala de Plens de l’Ajunta[...]
Anunci Les Hortes S’exposa pel termini d’un mes. L’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament. [...]