logo


Aprovació inicial modificació NNSS El ple de l’ajuntament, del passat 26 de juny, va aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries per a qualifica[...]
La Junta de govern local de l’Ajuntament, en la sessió del dia 7 de maig, va aprovar canviar la modalitat del contracte de treball de l’operari d’aquesta Corporac[...]
El ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària del passat 30 d’abril, va aprovar inicialment el projecte de l’obra d’urbanització dels carrers d’[...]
El ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària del passat 30 d’abril, va adjudicar el contracte del servei del Casal d’Estiu de 2014 a l’empres +Tres A[...]
L’ Ajuntament de Sant Esteve de Palautodera convoca la Sessió Ordinària del Ple municipal el proper dimecres dia 30 d’abril a les 19:00 hores a la sala de Plens de l[...]
ANUNCI comptes 2013 [...]
ANUNCI Pla Espec can net [...]