logo


Convocatòria del Ple extraordinari 25 d’abril de 2018 a les 19:30 ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA A) Part resolutiva 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 2. Aprovació de[...]
Anunci aprovació programa d’habitatge d’inserció social [...]
Anunci aprovació reglament cementiri [...]
Tipus de convocatòria: Ordinària Data i hora: 11 / d’abril / 2018 a les 19:30 Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA A) Pa[...]
Del 3 al 17 d’abril es podrà consultar la matrícula de quotes municipals de l’Impost sobre activitas econòmiques (IAE) Documents adjunts Exposició pública matrícula de quotes m[...]
A partir del 15 de març, i fins el 15 d’octubre s’inicia el període de prohibició per fer foc en terreny forestal i els 500 metres que l’envolten. Per realizar activitats amb risc [...]
La junta de govern local, en la sessió del 7 de març de 2018, per la unanimitat dels assistents, va acordar de prorrogar fins al 30 de juny de 2017 el període de contractació de l’[...]
Convocatòria de sessió extraordinària del Ple municipal pel divendres 7 de març de 2018 a les 18:00 hores. Documents adjunts Convocatòria-ple-extraordinari 7 de març [...]