logo


El portal de la transparència ha de ser el lloc on la ciutadania ha de poder accedir de forma senzilla i ràpida a informació bàsica del funcionament de la corporació municipal, com pot ser l’estructura de govern, les dades pressupostàries o les ordenances municipals, entre d’altres.

La informació que hi ha actualment és la generada automàticament des de les diferents administracions supramunicipals, així com els primers documents rellevants del nostre municipi que s’hi han introduït des del mateix consistori. El portal encara està en una fase molt inicial, i pot passar que es vagin detectant alguns enllaços erronis durant els primers mesos. A mida que s’hi vagin ampliant apartats i introduint la totalitat de la documentació, es corregiran les incidències detectades.

L’objectiu és que a finals de l’any 2016, el portal de la transparència així com la seu electrònica de l’ajuntament  assoleixin la totalitat de la seva funcionalitat, per a partir de 2017, només s’hagi de seguir amb les feines d’actualització documental corresponents.

Per accedir al Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, cliqueu aquí.