logo


Mesures de protecció per a la COVID-19 Celebra una festa de Sant Joan única, en grups reduïts de persones (familiars o amics). Evita les festes amb aglomeracions de gent. Mantin[...]
El proper dia 17 de juny de 7 a 8 hores i de 16 a 17 hores, la companyia e-distribución farà un tall de sumnistrament d’energia elèctrica per realitzar treballs de mantenimen[...]
Es convoca el Ple extraordinari de l’Ajuntament pel proper dimecres 2 de juny a les 19:00 hores, adjunt trobareu el pdf amb l’ordre del dia. Document adjunt Anunci de la [...]
Ajuts per Casal d’Estiu organitzat per AMPA’S, Clubs Esportius, casals privats i casals per a infants amb discapacitat reconeguda, per l’any 2021, per als infants i adolescents emp[...]
S’obren les places per la inscripció del casal d’estiu municipal per a nenes i nenes de p3 a 6 de primària i per a nois i noies d’ESO i batxillerat. Les inscripci[...]
El Ple municipal de Sant Esteve, en sessió Ordinària celebrada el 28 d’abril de 2021, ha fet una segona aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POU[...]
La junta de govern local, en la sessió del 21 d’abril de 2021 ha adoptat, entre d’altres, l’acord d’aprovació de les bases de la convocatòria per a la creació d’una borsa de trebal[...]
Els Gegants de Sant Esteve es desconfinen! Estem cansats d’estar tancats i hem decidit sortir a passejar, complint les mesures sanitàries. La Garba, en Rostoll, la Ben Plantada i e[...]
El Pressupost municipal 2021 va incloure una aplicació pressupostària amb un import de 6.800 euros per a atorgar subvencions als centres escolars de 0 a 3 anys. L’objectiu és[...]
Les 25 deixalleries comarcals i la mòbil tornen a ser, del 20 al 25 d’abril, l’escenari de l’activitat DeixaLlibres, que permet dotar aquestes instal·lacions, durant la diada de Sa[...]
El ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària del 24 de març de 2021, va prendre l’acord, entre d’altres, d’aprovar inicialment el projecte executiu d’urbanització per l’orde[...]
El passat 10 de març la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera va convocar un concurs d’adjudicació de dues parcel·les vacants dels horts munici[...]