logo


Què és i per a què serveix?

El Registre Municipal d’associacions té per objecte la inscripció de totes les associacions sense ànim de lucre que actuen en l’àmbit territorial de Sant Esteve de Palautordera, encara que no hi tinguin el domicili social.

Qui ho pot demanar?

Totes les associacions sense ànim de lucre que tinguin per objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns i veïnes de Sant Esteve de Palautordera.

Quins documents s’han de portar?

1. Sol·licitud
2. Fitxa d’inscripció, còpia del DNI del president/a de l’entitat
3. Acta fundacional de l’entitat
4. Estatuts
5. Còpia del NIF de l’entitat
6. Còpia de la inscripció en el Registre General d’associacions i/o en altres registres públics

Quin cost té?

Gratuït.

Quan es pot fer?

En qualsevol moment.

Com i on es pot presentar?

Presencialment a l’ajuntament de Sant Esteve de Palautordera.

Quant temps triga la resposta?

En el termini màxim de tres mesos, i un cop comprovat el compliment dels requisits, la persona representant de l’entitat rebrà al seu domicili la notificació amb el número d’inscripció al Registre Municipal d’associacions. Si transcorregut aquest termini no s’ha produït una resolució expressa, la sol•licitud s’entendrà estimada.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud

On es pot trobar més informació?

El

regula el seu funcionament i en la

.

Informació d’interès

Per poder concórrer a la convocatòria anual de subvencions que convoca l’ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, és imprescindible que les entitats estiguin inscrites al Registre Municipal d’associacions.

 

DOCUMENTS RELACIONATS